Let it Star

Svetelný smog. Všadeprítomný nepriateľ nočnej oblohy vo veľkých mestách znemožňuje pozorovať nočnú oblohu. Najhorším miestom vôbec je Hong Kong. Jeho centrum je 1200 krát jasnejšie ako najtmavšie miesto na zemi, ktoré je v Namíbskej púšti. Táto kuriozita nám nakoniec definovala miesto a aj zámer. Ukázať obyvateľom Hong Kongu znova oblohu, a využiť pritom svetelný smog. Paradox, ktorý by poukazoval na vážnosť situácie je zhmotnený kruhovým pavilónom s perforovaným stropom. Pozorovatelia tak majú možnosť sa prechádzať orbitom Zeme a vnímať meniacu sa oblohu. Ďalekohľady sa zase zameriavajú na najsvetlejšie body, ktoré predstavujú budovy, reklamy, reflektory. Parafráza nášho mikrosveta je smutným príbehom novodobých problémov, ktoré sa musíme najprv naučiť vnímať a neskôr hádam aj eliminovať.

Miesto › Hong Kong, CN
Dátum 2014
Tím + Zuzana Knežníková
Typ Galéria
Stav Idea

LetItStar_02