Kultúrne Centrum HC

Kino Úsmev v meste Hlohovec má svoje najlepšie obdobie za sebou. Atraktívny objekt v centre trpí nedostatočným využitím a monofunkčnosťou. Mesto sa tak rozhodlo vdýchnuť významnej budove nový život. Prestavba so sebou prináša okrem digitalizácie kina a doplnenia zázemia pre divadelné predstavenia aj priestorovú a ekonomickú optimalizáciu. Pribudne knižnica, galéria, multifunkčná sála, kaviareň, kreatívne centrum či kancelárie.

Miesto › Hlohovec
Dátum 2016
Typ Kultúrne centrum
Stav Štúdia

kino_hlohovec_01

kino_hlohovec_02

kino_hlohovec_03

kino_hlohovec_04

kino_hlohovec_05

kino_hlohovec_06

kino_hlohovec_07

kino_hlohovec_08

kino_hlohovec_09

kino_hlohovec_10

kino_hlohovec_11

kino_hlohovec_20

kino_hlohovec_21