Koncepcia Verejných Priestorov HC

Verejné priestory sú všade okolo nás. Nie sú len výplňou medzi budovami. Sú samostatným organizmom, ktorý svojou sieťou prepája všetky časti mesta. Tvorí naše každodenné prostredie a vplýva aj na náš vývoj či správanie. O to dôležitejšia, by mala byť práve téma obnovy verejných priestorov. Aby sa stali miestom, ktoré si vážime, a ktoré užívame s radosťou a samozrejmosťou.

Koncepcia verejných priestorov je základným návrhovým podkladom pre rozvoj verejných priestranstiev v meste Hlohovec. Hlavným účelom je definovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov rozvoja v oblasti kvality a užívania verejných priestranstiev. Formuluje východiská a ciele kvalitatívneho rozvoja a rámcovo navrhuje možné nástroje k jeho dosiahnutiu.

Miesto › Hlohovec
Dátum 2016
Tím + Viktor Nižňanský, Peter Gero, Miroslav Kollár, Jozef Urminský, Miloslav Drgoň, Martina Kováčová
Typ Urbanistická koncepcia
Stav Schválené zastupiteľstvom

Celá Koncepcia › ISSUU

verejne-priestory_hlohovec_01

verejne-priestory_hlohovec_02

verejne-priestory_hlohovec_03

verejne-priestory_hlohovec_04

verejne-priestory_hlohovec_05

verejne-priestory_hlohovec_06